Regler for Kyu gradueringer under Egedal Karate Klub

Til alle kyu gradueringer skal man forudgående indstilles af den/de respektive instruktør. Indstillingen skal indeholde en vurdering af elevens teknik, trænings evne, træningsindsats og Do (mentalitet).

Det forventes at man har passet min. 3/4 af træningerne for at blive indstillet til graduering.
Nedenstående er minimums rammerne/tidsintervallerne imellem gradueringer, for en elev der har ydet en indsats over middel.

NYT 2014!!: Bælte ændringer:
9 kyu = hvidt bælte med rød gennemgående streg
8 Kyu = Rødt bælte med gennemgående rød streg
3 kyu junior = Grønt bælte med gennemgående hvid streg
Sort junior = Kun hvis skriftlig prøve ikke bestås, eller uegnet til at tage prøve (grundet alder)

NYT 2014!!: Klubgradueringer kommer fremover til at ligge lørdage. (kyu inddelt)
Der vil være gradueringer Juni (+sommerlejr) og december.

Det tilstræbes at alle elever der skal til graduering har fået besked 14 dage før gradueringen.

Børn fyldt 6 år ikke fyldt 18 år:
10 til 9 kyu     3 mdr.
9 til 8 kyu       3 mdr.
8 til 7 kyu       3 mdr.
7 til 6J kyu     6 mdr.
7 til 6 kyu       6 mdr.
6 til 5J kyu      6 mdr.
5J til 5 kyu      6 mdr.
5 til 4J kyu      6 mdr.
4J til 4 kyu      6 mdr.
4 til 3J kyu      6 mdr.
3J til 3 kyu      6 mdr.
3 til 2 kyu       18 mdr.
2 til 1 kyu       18 mdr.
1 til 1 Dan      24 mdr. (minimum alder 15år)

Voksne over 15 år:
10 til 9 kyu     3 mdr.
9 til 8 kyu       3 mdr.
8 til 7 kyu       3 mdr.
7 til 6J kyu     3 mdr.
7 til 6 kyu       3 mdr.
6 til 5 kyu       6 mdr.
5 til 4 kyu       9 mdr.
4 til 3 kyu       9 mdr.
3 til 2 kyu       12 mdr.
2 til 1 kyu       12 mdr.
1 til 1 Dan      18 mdr.

SOMMERLEJR KAN TÆLLE FOR 3MD.

Disse tider skal generelt betragtes som en rettesnor. Der kan dog forekomme fravigelser, hvis eleven har gennemgået en ekstra ordinær udvikling.


Udtagelseskriterier

TEKNIK

TRÆNINGS INDSATS

TRÆNINGS INDSTILLING

KARATE-DO

+ Har forståelse/ kan udføre pensum. (efter niveau)

 

 

+ Er der til træningerne (3/4)

 

+ Overholdt tidsinterval

 

+Skadesfri

 

 

 

+ presser sig til træninger

 

+ Søger forbedringer

 

+ Arbejder (også når træner ikke kigger)

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Dojoregler

 

+ Hjælper (hvis nødvendigt)

 

+ God træningsmakker

 

+ Bidrager possitivt

 

+ Følger trænerens anvisningerSærlige forhold: Elever der har passet træningen, men af 1 eller flere grunde ikke kan leve op til graduerings kravene, kan efter 36md med samme grad blive indstillet til graduering til næste grad. Der vil her blive dispenseret for gældende pensum.
Dette gælder kun til Kyu grader.

FORTSÆT DIN TRÆNING MED TÅLMODIGHED