Turnerings deltagelse

EKK deltager i ca.15-20 forskellige turneringer hvert år.

I kalenderen kan man se hvilke stævner der allerede er planlagt.

Der vil blive forsøgt at skrive hvem der kan deltage i de forskellige turneringer.
Der vil være 4 grupper af deltagere

1. Alle - Her kan nye (i stævne sammenhæng) også tilmelde sig
2. For konkurrence hold
3. For Team Egedal
4. For Team Egedal Elite

Man kan kun repræsentere EKK til stævner med tilladelse Sensei. Der skal være mindst 1 godkendt Coach til stede ved turneringen. Det er ikke tilladt at tilmelde sig stævner uden tilladelse fra Sensei

OVERHOLD tilmeldingsfristerne.... Der bliver ikke lavet eftertilmeldinger.

EKK har et stævneudvalg der ordner alt praktisk vedr. planlægning, tilmelding, transport, hotel mm.
Pt. består stævneudvalg af


Mia Rasmussen
Maiken Stern


Den gode forælder
 

Det skal være sjovt, spændende og trygt at gå til karate og til stævner. Derfor

har vi skrevet 10 gode råd til forældrene i klubben, om hvordan I kan støtte jeres

børn til stævner.

1. Tag med til stævner og mød op i tide - dit barn sætter pris på det

2. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr til dit barn

3. Skab god stemning før, under og efter kampene - vær en god klubrepræsentant

4. Undgå stressende situationer og (til-)råb - vær forberedt og giv en hjælpende hånd

5. Respektér trænernes beslutninger - vær positiv og støttende

6. Forhold dig i ro på sidelinjen - lad børnene kæmpe og trænerne coache

7. Respektér dommernes beslutninger - se på dommerne som vejledere

8. Fokusér på det spændende og sjove ved kampen - ikke resultatet

9. Bak op om trænernes og klubbens arbejde - din indsats bliver værdsat, ikke mindst af dit barn

10. Husk på, at det er dit barn, som er til stævne - ikke dig!!