Japanske ord

Japanske ord

Age: Stigende, opadgående.
Age uke: Opadgående parade .
Ashi: Ben.
Ashi barai: Benfejning.
Bushido: Krigerens vej
Chi-i Kata: Betyder Jord/Grund
Chudan: Brystområdet.
Dachi: Stilling, f.eks. kiba dachi, zenkutzu dachi.
Do: Vej (Her menes f.eks. "karate-Do" - karatens vej)
Dojo: Træningssal.
Dojo kun: Etiske regler for karate-Do.
Embusen: kataens retningsmønster
Empi: Albuen.
Empi uchi: Slag med albuen.
Fumikomi: Spark, bruges til at trampe ned over f.eks. knæled.
Gedan: Området omkring skridtet.
Gedan barai/uke: Parade mod lave teknikker.
Gendo maii: lang afstand
Gi: Traditionel træningsdragt.
Gohon kumite: Kampøvelse med modstander, 5 dele.
Gyaku zuki: Stød med modsat arm af det ben, der er forest. Haishu: Oversiden af hånden.
Hajime: Begynd, start.
Happo Wasa: teknik i 8 retninger.
Heisoku dachi: Stilling, fødderne helt samlet.
Hidari: Venstre.
Hiji: Albuen.
Hiji uke: Parade med albuen.
Hiki ashi: At trække underbenet tilbage efter spark.
Hiki te: At trække armene (hænderne) ind i siden efter en teknik.
Hiza: Knæet.
Hiza Geri: Angreb med knæet.
Ido-maii: mellem afstand
Ippon-ken: En kno slag
Jen-i Kata: betyder krop
Jodan: Ansigtet.
Juji uke: Parade med krydsede håndled.
Jiyu ippon kumite: Et-skridts frikampøvelse.
Jiyu kumite: Frikamp (alle teknikker er tilladt)
Kakato: Hælen.
Kamae: Kampstilling, kan varierer fra person til person.
Kara te: "Tom hånd".
Kara te do: Den tomme hånds vej.
Keage: Snapspark.
Kekomi: Stop spark.
Kiai: Kampråb.
Kiba dachi: Stilling med 50% af vægten på hvert ben.
Kihon: Grund teknikker.
Kihon ippon kumite: etskridts kamp-øvelser.
Kime: Maksimal kraft.
Kizami geri: Spark med forreste ben.
Kizami zuki: Stød med forreste arm.
Kochen: Tilbage, baglæns.
Kokutzu dachi: Stilling, 70% af vægten på bagerste ben, 30% på forreste.
Kumite: Kamp.
Maai: Rækkevidde, afstand mellem de kæmpendene.
Mai-geri: Front spark.
Makiwara: "Boksepude" til at øve angreb igennem på.
Mawashi-geri: Cirkelspark.
Mawashi-zuki: Cirkel stød.
Migi: Højre.
Morote uke: 2 hånds parade.
Musubi dachi: Stilling, hælene samlede, tæerne peger 45 grader udefter. (Bruges når man modtager beskeder fra sempai/sensei)
Nekoashi dachi: Kattestilling, 90% af vægten på bagerste ben, 10% af vægten på forreste.
Newasa: Gulvteknik. (Gulvkamp)
Nukite: Spydhånd.
Oi zuki: Stød under bevægelse med samme arm som det ben der er forrest.
San: Hr., Fr., Frk. (Den ærede)
Sanbon kumite: 3 dele kampøvelse.
Seiza: Knælende stilling.
Sempai: Instruktør, hjælpeinstruktør eller højere gradueret.
Sensei: Cheftræner, overhoved for dojo'en.
Shiai kumite: Konkurrence karate, efter bestemte regler.
Shi-ho waza: Teknik i 4 retninger
Shomen: Fremefter.
Shuto: Åben hånd "kniv hånd".
Shuto uchi: Åbenhåndsslag.
Shuto uke: Åbenhåndsparade.
Sokuto: Fodkanten, bruges ved keage.
Soto uke: Udvendig parade.
Sou-maii: Kort afstand
Te: Hånd.
Ten-i kata: Betyder himmel/sky
Teisho: Nederste del af håndfladen. (håndroden)
Teisho uchi: Slag med nederste del af håndfladen.
Tobi geri: Flyvende spark.
Tofui kata: Favorit kata. 
Tomari: by på okinawa
Tsuki: stød
Uchi uke: Indvendig parade.
Uke: Parade.
Uraken: Bagsiden (oversiden) af den knyttede hånd.
Uraken uchi: Slag med uraken.
Ushiro: Bagved, bagud.
Ushiro geri: Spark bagud.
Wasa: Teknik.
Yame: Stop.
Yoko: Siden (til siden).
Yoko geri: Spark til siden.
Zenchen: Fremad, forlæns.
Zanchin: At være parat.
Zentktsu dachi: Stilling, 60% af vægten på forreste ben, 40% på bagerste.
Zuki: Stød.
 
Om at tælle på japansk
1. i-chi, 2. ni, 3. san, 4. shi (yon), 5. go, 6. roku, 7. Shi-chi (nana), 8. ha-chi, 9. kyu, 10. ju.