Klubben havde lørdag den 30. marts besøg af Kim, sortbælte i judo.


Gæstetræningen var udbudt som en del af de aktiviteter man kunne byde på til Sponsorcup 2018. 14 heldige karate-kaer havde sikre sig en plads på holdet til denne træning.
Under overskriften det skal være let, I skal samarbejde med jeres makker - og passe på hinanden lærte vi faldteknik, kasteteknik og at være virkelig tæt på vores makker :-)

Rigtig god og pædagogisk træning som fik udfordret både hjerne og krop hos både de små mus og gamle rotter.
En stor succes som de fremmødte ønsker en vol. 2 af på et senere tidspunkt.